CEO & Co-founder Hi88 Lương Văn Lộc

Hi88 là cổng game trực tuyến uy tín hàng đầu tại Đông Nam Á. Được thành lập từ năm 2012, trải qua 11 năm hình thành và phát triển tới nay là sự cống hiến của hàng ngàn nhân sự có thành tích xuất sắc. Bài viết sau đây Hi88 sẽ nêu gương anh Lương Văn Lộc – Chuyên gia cao cấp tại Hi88:

Lương Văn Lộc – Chuyên gia cấp cao tại Hi88

Chức vụ: Chuyên gia – Cố vấn chuyên môn cấp cao tại Hi88

Nơi công tác: Hi88 – Thiên đường giải trí cá cược

Họ và tên: Lương Văn Lộc

Email: [email protected]

Địa Chỉ: Manila, Philippines

Website: hi88.la

Hotline: (+84 982877718)

CEO & Co-founder Hi88 Lương Văn Lộc
CEO & Co-founder Hi88 Lương Văn Lộc

Quá trình học vấn

  • 9/2008 – 6/2010: Hoàn thành chương trình học trung học phổ thông tại Trường Trung học Phổ thông Hưng Đạo, Thái Bình.
  • 10/2010 – 9/2014: Tập trung nghiên cứu và học tập Chuyên ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Công nghiệp Thái Nguyên.
  • 10/2014 – 11/2016: Hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ về Kỹ thuật Phần mềm tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • 3/2017 – 12/2019:  Là người sáng lập và hoạt động trong lĩnh vực cá cược trực tuyến với việc thành lập cổng game giải trí Hi88.
  • 2019 – Nay: Điều hành, quản lý cổng game giải trí Hi88.

Kinh nghiệm

  • 3/2017 – 12/2019: Sáng lập nên Cổng game trải trí online Hi88.
  • 1/2020 – Nay: Đảm nhận vị trí Chuyên gia và Cố vấn chuyên môn cấp cao tại cổng game trải trí online Hi88.

Ngôn ngữ 

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung

Đánh giá

Điểm trung bình đánh giá hài lòng Chuyên Gia – Cố vấn chuyên môn cấp cao Lương Văn Lộc của khách hàng hiển thị dưới đây là kết quả của khảo sát trải nghiệm người dùng độc lập do Bộ phận Quản lý Chất lượng tại doanh nghiệp thực hiện.

Các phản hồi được đánh giá trên thang điểm từ 1 đến 5, trong đó mức 5 biểu thị đánh giá cao nhất, tương ứng với mức “Rất tốt”.